Praktijkexamen plaagdierbeheerser

Het praktijkexamen, tezamen met het eerder, doch niet langer dan één jaar geleden, afgelegde eerste (onderdeel) theorie-examen, dient ter verkrijging van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen.

Praktijkopdrachten

In het examendocument kunt u nalezen op welke onderdelen u getoetst wordt tijdens de examens. Bij het praktijkexamen worden twee praktijkopdrachten gekozen uit drie gebieden:

  • knaagdierbeheersing
  • beheersing kruipende insecten
  • beheersing vliegende insecten

Indien u geslaagd bent voor dit examen komt u in het bezit van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen. De geldigheidsduur van dit bewijs van vakbekwaamheid bedraagt vijf jaar.