Gassingsleider (GL)

Alleen een gassingsleider die over een bewijs van vakbekwaamheid beschikt mag de gassing uitvoeren. Hij is ook degene die de gassing bij de ILT moet melden. Hij moet elke nieuwe gassing afzonderlijk melden.

Meer info volgt

De kandidaat moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden Bijlage VII onderdeel A. De volledige set met exameneisen staan vermeld in de Regeling. Een werkgroep gaat zich buigen over het opstellen van een examendocument voor dit onderdeel.