Bestrijdingstechnicus (BT)

BT

Welke dieren in en rondom gebouwen vormen potentiële plaagdieren? Welke daarvan zijn bij wet beschermd? Waaraan herkent u ze in het veld en hoe grijpt u in om ze te bestrijden? Of beter nog: om ze te weren? De opleiding reikt daarvoor de juiste instrumenten aan en zorgt dat het advies van de bestrijdingstechnicus professioneel en goed onderbouwd is. Met een theorie en praktijkexamen laat u zien over deze kennis te beschikken.

Lees meer

Alle bestrijdingstechnieken passeren de revue, net als de nieuwste alternatieven. Tijdens de praktijklessen oefent als cursist zelf hoe hiermee om te gaan. Een belangrijk onderdeel is voorkomen, ook wel Integrated Pest Management (IPM). Dit is een integraal onderdeel van de opleiding en de examens.

De opleiding wordt gegeven volgens de eisen die de Wet (WGB) en daarbij behorende Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (RGB) in bijlage VI stelt. Op basis hiervan heeft het College van Deskundigen RPMV een examendocument vastgesteld.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Oriëntatie in dierplaagbestrijding
 • Knaagdieren
 • Overige gewervelde dieren
 • Kakkerlakken
 • Hinderlijke mijten en insecten
 • Bijtende, stekende en huidirriterende mijten en insecten
 • Voorraadaantastende insecten en mijten
 • Vliegen algemeen
 • Houtaantastende insecten en schimmels
 • Overige materiaalaantastende insecten
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Techniek en apparatuur
 • Arbeidsveiligheid
 • Communicatie
 • Wetskennis
 • Integrated Pest Management

Voor wie?

Voor iedereen die actief professioneel dierplagen wil bestrijden .

Resultaat

Na het met voldoende resultaat behalen van het theorie en praktijkexamen mag u geheel zelfstandig dierplagen bestrijden.