Starterslicentie BT

Om in het bezit te komen van een starterslicentie voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen dient u zich aan te melden voor het theorie-examen starterslicentie. Dit doet u bij uw kennisaanbieder.

Voorwaarden LBT

In het examendocument kunt u nalezen op welke onderdelen u getoetst wordt tijdens de examens.De eindtermen voor het theorie-examen starterslicentie zijn:

de kandidaat kan:

 • de werking van de meest belangrijke toxicologische groepen en bijbehorende risico’s benoemen
 • de meest voorkomende plaagdieren en houtaantastende organismen herkennen
 • etiketten van biociden lezen, begrijpen en toepassen
 • zich de meest voorkomende beheersingsmethoden eigen maken
 • de benodigde biociden voor een beheersing veilig toepassen en daarbij de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • schriftelijk of digitaal rapporteren over door haar/hem uitgevoerde werkzaamheden
Voorwaarden Leerling Bestrijdingstechnicus

Om te mogen werken als gediplomeerd leerling bestrijdingstechnicus gelden de volgende voorwaarden:

 • Om in aanmerking te komen voor de starterlicentie “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” moet u (wettelijk gezien) aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • u moet deelnemen aan de opleiding “Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende Schimmels” of daarvoor aangemeld zijn en binnen 6 maanden na aanvang van het toepassen van biociden starten met deze opleiding,
 • u moet uw werkzaamheden met betrekking tot het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen vastleggen in een logboek waarin tenminste aantekening wordt gemaakt van de plaats, de periode, de hoeveelheden gebruikte biociden en de toegepaste werkwijze of techniek,
 • u staat gedurende uw werkzaamheden onder leiding van een plaagdierbeheerser (coach) die minimaal 5 jaar beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” én:
 • u heeft dagelijks contact met uw coach,
 • u wordt minimaal 1 keer per 2 weken minimaal 2 uur begeleidt,
 • u verslag daarover doet in het logboek.
Aanmelding voor een (her)examen verloopt via uw kennisaanbieder.