Algemeen over certificaten RPMV

Om plaagdieren te mogen bestrijden is een vakbekwaamheidsbewijs RPMV noodzakelijk. U kunt dit bewijs verkrijgen door examen te doen. Hieronder op hoofdlijnen wat elk bewijs van vakbekwaamheid inhoudt. De inhoud hiervan is afgestemd op de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Starterslicentie

In de regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden is de starterslicentie [LINK} opgenomen. Deze is voor nieuwe medewerkers in de plaagdierbeheersingsbranche. Na het met goed gevolg afleggen van het theorie-examen ontvangt de nieuwe werknemer de starterslicentie.

De houder van een starterslicentie moet deelnemen aan de opleiding voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen of hieraan binnen 6 maanden deelnemen.
De houder van een starterslicentie legt zijn werkzaamheden met betrekking tot het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen vast in een logboek, waarin ten minste aantekening wordt gemaakt van de plaats, de periode, de hoeveelheid gebruikte biociden en de toegepaste werkwijze of techniek.

De houder van een starterslicentie staat gedurende zijn werkzaamheden onder leiding van een plaagdierbeheerser die minimaal vijf jaar beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen die de betrokkene dagelijks spreekt, minimaal één maal per twee weken gedurende minimaal twee uren begeleidt en hierover verslag doet in het logboek.

Bewijs van vakbekwaamheid

De eindtermen voor het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen [LINK} zijn uitgebreid beschreven in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Op basis van deze eindtermen is het examendocument samengesteld. Bij verschillende opleiders kunt u zich inschrijven om het vak te leren en u voor te bereiden op het theorie en praktijkexamen.

Verlenging bewijs van vakbekwaamheid

Om een bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen te verlengen moet de houder aantonen dat hij/zij in de vijf jaren voorafgaand aan de verlengingsdatum het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen volgens de geldende regels heeft uitgevoerd en dat hij/zij met goed gevolg heeft deelgenomen aan ten minste acht dagdelen bij- of nascholingsopleidingen

Acht dagdelen staan gelijk aan de 100 nascholingspunten die voor deze regeling behaald dienen te worden om tot verlenging over te gaan. Na 2 dagdelen wordt de opgedane kennis met een toets herhaald.