Theorie-examen plaagdierbeheerser

Om in het bezit te komen van het bewijs van vakbekwaamheid dient eerst een theoretisch en daarna een praktijkexamen te worden afgelegd.

Lees meer

In het examendocument kunt u nalezen op welke onderdelen u getoetst wordt tijdens de examens. Het schriftelijke examen is onderverdeeld in de vakken:

  • biologie
  • biociden en apparatuur
  • beheersing van plaagdieren
  • arbeidsveiligheid
  • wetskennis
Aanmelding voor een (her)examen verloopt via uw kennisaabieder.