Verlenging vakbekwaamheidsbewijs

Een bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. De einddatum staat vermeld op uw pasje. Voor deze datum dient u met goed gevolg aan ten minste acht dagdelen bij- of nascholingsopleidingen te hebben deelgenomen.

Lees meer

Acht dagdelen bij- of nascholingsopleidingen staan gelijk aan 100 nascholingspunten. Tevens dient u in deze periode het beheersen van plaagdieren volgens de geldende regels te hebben uitgevoerd.

Voor een verlengd bewijs van vakbekwaamheid zijn de geldigheidsduur en eisen voor verlenging gelijk als het eerste bewijs van vakbekwaamheid.

Indien een bewijs van vakbekwaamheid verlopen is kan men alleen in het bezit komen van een geldig bewijs van vakbekwaamheid door opnieuw met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen af te leggen.