Overzicht Certificaten

Starterslicentie bestrijdingstechnicus (LBT)

Het examen Leerling Bestrijdingstechnicus is in het leven geroepen om aankomende bestrijdingstechnici te toetsen of zij de beginselen van het vak kennen en om bewustzijn te creëren. 

Lees meer

Bestrijdings-technicus
(BT)

Het examen borgt de vakbekwaamheid van de bestrijdingstechnicus. Een BT-er is in staat om een  professioneel en goed onderbouwd advies te geven.

Lees meer

Gassingsleider (GL)

Na het afleggen van een examen voor toe te passen stoffen is een gassingsleider in staat om zelfstandig de betreffende werkzaamheden uit te voeren.

Lees meer