Over ons

Over RPMV

Wij beheren het theorie- en praktijkexamen voor plaagdierbeheersers. Daarnaast voeren wij het register van behaalde nascholingspunten. Vanaf juli 2023 zijn binnen RPMV de activiteiten ondergebracht van de stichtingen CPMV en EVM. Het beheer van de examendocumenten (schema’s) is belegd bij Stichting Groene Erkenningen.
 

Overzicht certificaten

Het ministerie van Ien W heeft aan RPMV de opdracht verstrekt voor het afnemen van examens en de uitgifte en verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid ‘Bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding’ en gassingsleider. Hiermee zet RPMV de activiteiten voort van EVM en CPMV die vermeld staan in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Het is ons streven de kwaliteit van de examens en nascholingen op een hoog niveau te brengen en te houden.

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen is verantwoordelijk voor een duidelijk en transparant examendocument. Het college stelt voorschriften vast over de manier waarop de examens worden afgenomen.

De leden van het College van Deskundigen zijn afkomstig uit de voormalige organisaties van CPMV en EMV. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers vanuit CTGB, NVWA, CTGB, ministerie van I&W, brancheorganisaties: NVPB en PLA..N. en bedrijven.  Ook zijn plaagdierdeskundigen en wetenschappers actief in dit college. Zo krijgen we een door de sector gedragen norm. Het reglement voor het College van Deskundigen is te downloaden.

Vaststellingscommissie

Deskundigen uit het werkveld vormen de vaststellingscommissie. Deze commissie adviseert het college om aanpassingen van de normen te doen. Daarnaast beoordeelt ze toetsvragen van de nascholingsbijeenkomsten.

Team RPMV

Vanuit het team van Stichting Groene Erkenningen zijn Francisca van den Broeke en Martin van der Bent de eerste aanspreekpunten voor het beheren van de normen uit het examendocument.

Voor het uitvoeren van de examens en nascholingstoetsen staat het team van Examenservices voor u klaar.

Contact opnemen