Privacy Policy

Dit statement is van toepassing op alle diensten van RPMV gevestigd Bovenbuurtweg 27, 6717 XA EDE) ten behoeve van een deelnemer, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, schema’s, register, documenten en diensten die u op of via de website www.RPMV.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heeft u vragen over de diensten van RPMV?

RPMV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacy statement geven we heldere en transparante informatie  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. RPMV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanwege de recente samenvoeging van de registers van Stichting EVM, Stichting CPMV en Stichting Bureau Erkennignen werken we nog aan een gezamenlijk privacy document onder de naam van Stichting Groene Erkenningen. Voor de examens werken we samen met Examenservices onderdeel van Stichting Innovam uit Nieuwegein. Zij zijn gerechtigd om gegevens te verwerken namens Stichting Groene Erkenningen, zij werken hiervoor met het systeem IBKI.